• Чт. 26 мая, 2022

Популярные метки

Досье

  • Главная
  • Алексей Торк: «Казахи и киргизы – природные обновленцы, они сходу хватают всё новое…»

Чарчоо

Шайы оой түшкөн шаардыктар Шашылат кайтып ишинен. Үрпөйөт жалгыз көгүчкөн Үйлөрдү карап үшүгөн. Тополоң менен бүттү эле, Толкуган элдин тилеги.…