• Вс. Июн 26th, 2022

Популярные метки

МЕКТЕПТЕРГЕ РАДИКАЛДАРДЫН ЖАСАГАН ДИНИЙ ЧАБУУЛДАРЫ ЖӨНҮНДӨ КАЙРЫЛУУ

Автор:ruh_admin

Сен 27, 2021
УРМАТТУУ МАМЛЕКЕТТИК КАТЧЫ ЧОЛПОНБЕК АБЫКЕЕВИЧ,
Кайрылуубуздун себеби, Сизге мамлекеттик кызмат даражаңыз боюнча Кыргыз Републикасындагы Президенттен, Жогорку Кеңештин Төрагасынан, Өкмөт Башчыдан кийинки Идеологиялык маселе боюнча иш жүргүзгөн Жетекчи катары Кайрылуу жасап жатабыз!
Себеби, светтик мамлекетке таандык билим берүү мекемеси болгон мектептерге радикал исламчылардын жасаган чабуулу Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган жарандарды тынчсызданууга мажбур кылууда.
Сөздөн ишке өтсөк:
КР Конституциясынын 1-беренесинде:
“1. Кыргыз Республикасы (Кыргызстан) — эгемендүү, демократиялык, укуктук, мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган, унитардык, социалдык мамлекет” деп так жазылып турса, радикал-исламчылар КР Конституциясынын 34-беренесиндеги:
“1. Ар бир адамга абийир жана дин тутуу эркиндиги кепилденет” деген беренени туура эмес пайдаланып, мамлекеттик мекеме болгон Базар-Коргондогу, Алайдагы, Сузактагы ж.б жерлердеги мектептерге чабуул коюп, мугалимдерди, мектеп директорлорун кысымга алып, опузалап, коркутуп, мушташ чыгарып, “телефонго тартып, интернетке жарыялайм” деп шантаж жасап, кутургандары эмнеси?
“Дин тутуу эркиндиги” дегендин маанисин чечмелесек бул – дин туткан адамдын динге болгон ички ишениминде! Себеби Дин материалдык эмес, ал көзгө көрүнбөгөн Руханий нерсе. Анын – Руханий ишенимдин кайсы бир улуттун кийген кийимине, баскан-турганына эч бир тиешеси жок!
Конституциядагы: “Ар бир адамга абийир жана дин тутуу эркиндиги кепилденет” дегенди туура эмес түшүнгөн радикал-исламчылар кыргыздын салтын бузуп, кыргызга эмес, динге да эмес, арабдын жана пакистандын элине таандык улуттук кийим болгон жоолук-хиджап кийип мектепке барууну талап кылышууда.
Динчилдердин окуучулардын динине, тилине, улутуна, өңү-түсүнө, бай-кедейине, динге ишенген, ишенбегенине, жаш курагына карабай баардыгына бирдей таандык болгон жалпы тартипке баш ийдирген мектеп формасын бузуп, чаң-тополоң салып, элге билим берүү тармагын диний-радикалдык саясатка аралаштыргандары кандай?
Радикал-исламчылар Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 21-беренесинде:
“1. Мамлекет адам укугун жана эркиндигин кемсинтпеген наркты, үрп-адаттарды жана салттарды сактоо менен Кыргызстан элинин маданиятынын өнүгүүсүнө камкордук көрөт.” деп так жазылып турганына карабай кыргыздын наркын, үрп-адатын жана салтын бузуп жана кордоп, мамлекеттик мекеме болгон мектепке диний чабуул жасашты.
Алар кыргыздын үрп-адатын, салтын бузуп, эрге тие элек кыздарга жоолук салып, шөлпүлдөгөн көйнөк кийгизип, диний жактан элди бөлүп-жарып улуттук, диний кастыкты (араздашууну) козутуп, кыргыздын улуттук ар-намысын кемсинтип, Кыргыз Республикасынын Жазык Кодексинин 313-беренесин тоотпой, диний маанайдагы кастыкты козутушту.
Динчилдер кыргыздын улуттук ар-намысын кемсинтип, араб-еврейдин улуттук кийими болгон хиджапты бетке кармап пропагандалоо менен диний маселе боюнча экстремисттик маанайда мыйзамсыз уюшуп, арасынан бир-экөөнү мектепте жиберип, мугалимдерди коркутуп-үркүтүп чаң-тополоң салып, Кыргыз Республикасынын Жазык Кодексинин 314-беренеси көтөрө албаган жорукту жасашты.
Булар Базар-Коргондо, Алайда ж.б. мектептерде Кыргыз Республикасынын Жазык Кодексинин 266-беренесин бузуп, ээнбаштанып, зомбулук кылып, мугалимдерди, “интернетке чыгарып шерменде кылам” деп коркутуу менен, караөзгөйлөнүп, орунсуз аракеттерди жасап, өзгөчө оройлук менен коштолгон коомдук тартипти жана жалпыга бирдей жүрүм-турум ченемдерин атайылап одоно бузганын жалпы эл интернет аркылуу көруп, кыжырлары кайноодо…
Бул радикалдык маанайдагы ашынган динчилдер Кыргыз Республикасынын Жазык Кодексинин 196-беренесин каккы ордуна көрбөгөндүгү диний каадаларды аткаруу түрүндө өз ара жыйналып, мыйзамсыз диний топту уюштуруп, мектепке чабуул жасоого өз өкүлдөрун жибергендигинен даана байкалып турат! Себеби, артында күчтүу уюшумдуу топ турбаса Кыргызстан элинин тынчын алып, окуучулардан интервью алып, атайын даярдалып текст жазылып, мектептеги ызы-чуулу, мушташ аралашкан окуя кадр артынан окулуп, интернетке чыкмак эмес да, бир-эки адам духу жетип мектепке барып чабуул коймок эмес!
«Билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесинде:
“Кыргыз Республикасында билим берүү эл аралык келишимдерде жана пактыларда, Адам укуктарынын жалпыга бирдей декларациясында жарыяланган принциптерге, демократиянын жана элдин гумандуу баалуулуктарына, дүйнөлүк маданияттын принциптерине негизделет.” деп так жазылып турат.
Мыйзамда: “Динчилдер мектепке чабуул коюп, мектеп директорлоруна кысым жасап, шантаж кылып, опузалап коркутса алардын айтканындай теократиялык негиздеги принциптерге негизделет” деген сүйлөм жок!
«Билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесинде:
“Билим берүү уюмунун (мектептин) уставы билим берүү жагындагы мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган менен макулдашылгандан кийин юстиция органдарында катталууга тийиш.” деп так жазылып турат. Мектеп кутурган ээн баш динчилдер басып кирип, каалаганын жасай бере турган жай эмес, Мыйзамдарда көрсөтүлгөндөй мектеп мамлекеттин мекемеси болуп саналат да, мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган менен макулдашып, юридикалык каттоодон өтүп, көзөмөлгө алынып, мугалимдер ж.б. бюджеттен каржыланат.
Радикалдардын мамлекеттик мекеме болгон мектепке антаңдап кирип келип, мугалимдерди зарыл коргонууга мажбур кылып (КР КЖ 49 ст.), “осурган кыз, осурбаган кыздын бетин тырмаптыр” дегендей док урунуп, телефонго тартып, коркутуп-үркүтүп, прокуратурага беребиз деп шантаж жасап, өкум зордук көрсөткөндөру мыйзамга сыйбайт!
«Билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесинде:
— билим берүү уюмуна кабыл алуунун тартиби;
— окуп жаткандарды чыгарып жиберүү тартиби;
дагы Уставда жазылган.
Демек мектепке окуй турган окуучу радикал исламчылардын талабына эмес, мектептин Уставына баш ийип мамлекеттик мекеме болгон, өзү окуган мектепти сыйлап, урматтоого тийиш!
УРМАТТУУ МАМЛЕКЕТТИК КАТЧЫ,
СИЗДЕН ИДЕОЛОГИЯЛЫК ЖЕТЕКЧИ КАТАРЫ:
1. Элдин тынчын алып, мектепке чабуул койгон уюшкан радикал-исламчылардын жоопкерчилигин Мыйзам чегинде кароо жөнүндө Укук коргоо органдарына тапшырма берип, элге билим берген мектептерди, анда иштеген мугалимдерди динчилдерден ж.б. ээнбаштардан коргоого алуу маселесин Президент, Жогорку Кеңештин Төрагасы, Өкмөт Башчы менен биргелешип оң жагына чечүүңүздөрдү өтүнөбүз!
2. Кыргызстандагы баардык мектеп окуучуларын тилине, өңү-түсүнө, улутуна, бай-кедейине, кыз-эркегине карабай совет маалындагыдай баасы арзан жана сапаттуу бирдей формага өткөрүү жөнүндө Президентке кайрылып Указ чыгаруу маселесин эртелетип оң жагына чечүүңүздү өтүнөбүз.
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс