• Пн. Июн 27th, 2022

Популярные метки

Кайран гана Каптагай!

Автор:ruh_admin

Апр 28, 2021
Бу сынга бардык эле чиновниктер туура мамиле жасай билишпейт. Кээси чычалайт, кээси телефон чалып кекетет, азыр болсо түз эле сотко жүгүрүшчү болду. Кайран Хасан Каскадроп даана кажыбаган неме болчу. Кемчилик көрсө кесип өтүү анда жок эле…Түз эле бетке айтчу. «Баягы Асаба» гезити чыгып, бакылдап турган чагында, кадимки Э.Каптагаевди каптап өткөн экен, сөз баалаган Эмикең эки жылдан кийин минтип ыраазы болуп отурбайбы…
Кайран гана Каптагай!
Каскадроптун туруп-туруп эле «жердигим көлдүк Тонский, өзүм саяк морский» деп калмайы бар. Бу жолу да адатынча апыл-тапыл кирип келип, айлына барып келгенинен кеп салып отурду. «Быйыл көлдө чоң жаңылык, пансионаттардын сезонго даярдыгын текшерген комиссиянын башчылыгына башка иши калбай калгансып, көлдүн гүбүрнатыры Эмилбек Каптагаев өзүн-өзү дайындаптыр»-дейт. «Анын эмнеси бар экен, жалпы көлгө жооп берип жаткандан кийин ошонусу туура да» десек, «…анысында айып жок дегилечи, бирок, жылда тигил же бул пансионатты ортого түшө калып комиссиядан өткөрүп кетчү министрлер, депутаттар эр болсо мага чыгып көрүшсүн дегенинде кеп бардай. Бу, Каптагаев чындап эле көлдүн тазалыгын ойлоп жатабы же башка нерсени жытын алып турабы?»- деп Каскадроптун комузун алып, айдатып турганы:
Кайран гана Каптагай,
Кайрап сөзүн таптап ай!
Адатынча эргулуң,
Өрөпкүп турган кезеги.
Өзүн-өзү мактап ай!
Кезегинде билебиз,
Көл жээгинде көйкөлгөн,
Аяк-башы алтымыш,
Эс алчу жайы бар эле.
Асманга учуп кеткен жок,
Ар кимдин болуп менчиги,
Иштеп жатат дагы эле.
Анысында чатак жок,
Арбын адам келсе экен?!
Бар болгону бир талап,
Алыстан келген туристти,
Адамча тейлеп берсе экен?!
Ар жылы эле ушундай,
Пансионат калтырбай,
Даярдыгың кандай деп?
Комиссия текшерет…
Баары калбай өтүшөт,
Балит жагын оо кийин,
Баргандан кийин көз көрөт.
Гүбүрнатыр Каптагай,
Күүлөнүп сөзүн таптап ай!
Быйыл комиссия башчысы,
Өзүм эле болом дейт.
Даярдыгы жок болсо,
Кимдики болуп кетсе да,
Өткөрбөй эле коем дейт,
Ортого түшсө министр,
Ооздон ары согом дейт.
Бармак басты, көз кысты,
Баштагы ишке барбайм дейт,
Депутат келсе өтүнүп,
Демин суутуп айдайм дейт.
Мунуң жакшы Каптагай!
Пансионат деги өзү,
Таза болуш керек да!
Ошондо адам келет да!
Бирок,
Ортомчудан көңүлүн,
Калып калган окшойсуң.
Деги адамга ишенбей,
Карып калган окшойсуң.
Ошондой айтсак болобу?
Ортомчусуз түз эле,
Алып калган окшойсуң?!
Кыскасы,
Кыйыткансып турбайбы,
«-Уруксат бериш-коюшту,
Мен билемин дегенди».
Оңой бекен Каптагай,
Ойлогон экен тереңди!
Аз калды мына жай келет,
Буюрса көлдү көрөбүз.
Ортомчуну куудубу,
Же ортодон колун жуудубу,
Каптагайдын ишине,
Ошондо бааны беребиз!
Хасан Каскадроп дайыма силер менен!
Темирбек Алымбеков
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс