Пятница , 16-Апрель 2021

ТҮШ

Түшкө нелер гана кирбейт. А падышалар кирсе не болот? Илгери бала кезде бир жолу Акаев кирип калыптыр түшүмө, тооба. Анда президенттикке жаңы келген жылдары. Туруп эле чоң энеме айттым. Эне, Акаев түшүмө кириптир дедим жайдаңдап.
Демейде “түшүң түлкүнүн богу” деп койчу энем бу саам антпеди. “Жөн киши падыша болбойт, падыша Кудайдын назары түшкөн адам, түшүңө кирсе мартабаң артат, балам”, — деп койду. Ырахматы чоң энем ошондо сексенге таяп калса да баскан-турганы тың, акылы тетик болчу. Өзү беш маал намазын, орозосун калтырбаган, каада-салтты жакшы билген такыба кемпир эле. Айтымында тектүү жердин кызы экен, чоң аталарым бий, бек болгон, Кокон ордого тез-тез каттап турчу деп калчу, жарыктык. Бирок энем ошол түштү жоруган-жорубаганы эсте жок, ага караганда беймаани эле түш болсо керек. Шодон кийин бирок дүйнө лидерлери, өзүбүздүн президенттер экен-токондо бир кирип калчу болду түшкө. А мен андан мартабам арткан-артпаганын деле билбедим, тек гана көбүрөөк саясатты окуп, саясатты жазып, саясатчылар менен сүйлөшкөндүн кесепети го деп ойлоп калдым бул түштөрдү.
Эки-үч жыл мурдараак кадимки Атамбаев кирип атпайбы түшүмө. Ак үйдүн ортосун бөлгөн чоң тепкичтен коштоп-колдогон бир канча жан жөкөрү менен дабырап түшүп келатат. Бирок тепкичтен түшүп, эшиктен сыртка чыкканча эле жанагынча жан жөкөрдөн бири калбады. Ар кимиси ар жакка басып кеттиби, иши кылса падышабыз эшикке жалгыз чыкты. Ак үйдүн алдындагы аянтта бир канча эл чогулуп туруптур аны менен жолукканы. Арасында ак сакалы бар, көк сакалы бар. Бирок пашабыз негедир эл алдына барбай, башын шылкыйткан бойдон жер карап, тескери басып кетти. Жапжалгыз, жандаган бир киши жок… Түштөгү ушу көрүнүш көз алдымда калыптыр негедир. Көп өтпөй президенттен мурдагы тилектештери (УОчулар) алыстап, сындай баштады. Ии, жалгыз калганы ушу го деп түшүмдү жоруганча Атамбаев камачусун камап, тегерегине башка адамдарды топтоп, кайра күчтөнүп кирди. Эми бул түштү убакыт жоруп койду окшойт…
Айтса, бир жолу кадимки КурСалиевич кирип атпайбы түшүмө, кусталак жубарымбек десе. Анда президент кези. Чоң дарыянын жээгиндеги чарпаяда Путин Медведев баштаган жан жөкөрлөрү менен чай ичип отурат. Орусиянын мелмилдеп тынч аккан чоң дарыяларынын бири окшойт баамымда, бери жагы калың токой. Ортону кууш жол бөлүп турат. Бир маалда ошол жол менен Бакиев премьери Данияр Үсөнов менен келатат. Алар жакын калганда Путин ордунан ыргып тура калып, жеткирбей тосуп чыкты. Артынан Медведев барды. Путин тигил экөөнө колдорун жаңсагылап бирдекелерди айтып атты, сөзү угулган жок бирок. Ишаратына караганда кагып-силккен катуу сөз айтты. Анан эле биздин тиги эки эргул артка кайтып, шалпайа басып кетти. Учурунда көп түштүн бири катары маани деле берген эмесмин. Бирок кийин 7-апрелдеги окуядан соң ушул түштө да бир маани бар го деп калдым, эй.
Бир байкаганым беймаани, бейчеки түштөр эсте деле калбайт экен. А аян берчү түш чакыйган бойдон унутулбай жүрө берчүдөй. Бир жолу түшүмдө… Кой эми бул жеке түштү айтпай эле койойун, бирок ошондогу маани эки ай өтпөй турмушта дал келгенине аябай таң калганмын. Мындай учур көп эле болот негизи. Түшкө нелер гана кирбейт… Жөн эле эске түшө калганда жазып койдум, түшүңөр бузулбасын, достор!
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс