Пятница , 16-Апрель 2021

Күндүк архив: 21.08.2018

КУРБАН АЙТ

Бардык мусулман коомчулугуна сүйүнүч тартуулаган, ааламдын ар бир бурчунда الحمد هلل و أكبر هللا أكبر هللا و هللا إال إله ال أكبر هللا أكبر هللا аттуу ташрик такбирлери айтылган, жарды-кедейдин кара казанына эт салынып жүзүнө жылмаюу алып келген, ары хикматтуу жана ары сырдуу, көптөн күткөн курбан айт майрамы да, каалга ...

Кененирээк »