Суббота , 23-Октябрь 2021

Күндүк архив: 31.05.2018

Султан Раевдин 108-диваны

Мемуарга даярдык ордуна «Кыргыз руху» гезитинде иштеген күндөр жөнүндө эскергенде эң оболу бул гезитте өтө көп журналисттер иштеп кеткендиги ойго келет. Бакылдаган, шакылдаган, сөөгү-канына чейин таластык Бакай Садыров деген жигит айтып калаар эле: «Көчөдө эки журналист баратса, бири «Кыргыз рухунда» иштеп кеткен болот». Мен «Рухта» 1998-1999-жылдары иштедим. Ал кезде саналуу ...

Кененирээк »