• Пн. Сен 26th, 2022

Популярные метки

Айгүлдү көрүп кызгандым…

Автор:ruh_admin

Апр 23, 2018

….Алтымыш жашың курусун
Арасында жаштардын,
Араң басып сүйрөлдүм.
Асманда өсөт турбайбы,
Аңсап барып мен дагы,
Айтылуу Айгүл гүл көрдүм…

…Айгүлгө жетип эрдемсип,
Гагарин космос жеңгенсип,
Кыйраткансып дегеле,
Кылчайып артым карасам,
Эмчектеги баласын,
Этият кармап бөпөлөп.
Жаңы баскан бирөөсүн,
Жандатып алган жетелеп,
Келиндер чыгып келатат.

…Таягын алып бөкчөңдөп,
Асканы мелжеп жетсем деп,
Арманда өтпөй дүйнөдөн,
Айгүлдү көрүп кетсем деп…
Кедеңдей басып жулунуп,
Кээ бир жерде жыгылып,
Кемпирлер чыгып келатат.

…Каткырышып күлүшүп,
Кайрыла калып сүйүшүп.
Бир метр жерди жөн баспай,
Бир-бирине тийишип…
Айгүлдөй сүйүү арнашып,
Арзыган колдор кармашып,
Кыналышып жандашып,
Кыз-жигит чыгып келатат.
…Жүргөндөрүң карасаң
Кадимки эле кекилик,
Бая мен өтпөгөн таштардын,
Бешөөсүн катар секирип.
Балдар чыгып келатат.
Байкап турсам капырай,
Карысы-жашы аралаш,
Агылып келген ар жерден,
Жандар чыгып келатат…

…Айгүлдү кайра карасам,
Ой басып турган шекилдүү,
Ошончо элден уялып…
Көз тийген окшойт кээ бири,
Бажырайып ачылбай,
Муңайып турду…Муңайып…

…Айгүлдү элден кызганып,
Азапты ичтен жеп аттым.
Тандап алган сулуусун,
Тарттырып ийген немече,
Тамтаңдап түшүп келаттым…

Айгүл гүлү, ал жердеги экологиялык кырдаал тууралу жакында «Кыргыз Туусундагы» жол очеркимен кеңири тааныша аласыздар…

Темирбек Алымбеков.

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс