• Пт. Июл 1st, 2022

Популярные метки

ДИНИЙ ОКУУ ЖАЙЛАРДЫН МҮДҮРЛӨРҮН АТТЕСТАЦИЯГА КИРГИЗҮҮГӨ ТАПШЫРЫЛА ТУРГАН ДОКУМЕНТТЕР

Автор:ruh_admin

Дек 28, 2015

11731709_839671396129539_257752573830304894_o_0Диний окуу жайларынын жетекчилерин, мугалимдерин жана кызматкерлерин аттестациялоонун түзүлүшү
Диний окуу жайынын жетекчисин аттестацияга киргизүүгө уруксат берилүүсү үчүн КМДБнын Аттестациялык комиссиясынын кароосуна тапшырыла турган документтер
Диний окуу жайдын жетекчиси тапшырат:
— арыз, ээлеген кызматын көрсөтүү менен;
-кадрларды эсепке алуу барагын, сүрөтү менен (сөзсүз байланыш жагын көрсөтүү менен);
-кызматка дайындоо приказынын көчүрмөсүн;
-анын өздүгүн күбөлөндүрүүчү паспорттун же документтин көчүрмөсүн (өздүгүн күбөлөндүрүүчү паспорттун же документтин оригиналы конкурска келгенде көрсөтүлөт);
— керектүү кесиптик билимин тастыктоочу, иш стажын жана кесиптик чеберчилигин (эмгек китепчесинин, жогорку диний билими жөнүндө документтеринин көчүрмөсүн, окуган диний предметтери көрсөтүлгөн тиркеменин көчүрмөсү менен жана жогорку светтик билими жөнүндө документтин көчүрмөсүн (КМДБнын Уставы, подпункт 3, пункт 9.1, глава 9), адистигин жогорулатуу жөнүндө, окумуштуу даража берилгендиги жана окумуштуу наамы жөнүндө (эгерде болсо), нотариалдык же иштеген жериндеги кадрдык кызмат тарабынан тастыкталган документтеринин көчүрмөлөрүн);
-жогорку жетекчилик (Муфтият) тарабынан диний окуу жайдын жетекчисине берилген мүнөздөмөнү;
— ден-соолугу жөнүндө психиатрдан берилген аныктаманы (КМДБнын Уставы, подпункт 9, пункт 9.1, глава 9).
Ошондой эле диний окуу жайдын жетекчиси тарабынан КМДБнын Аттестациялык комиссиясына берилет:
— нотариалдык тастыкталган уставдын жана КР дин иштери боюнча Мамлекеттик комиссиясы тарабынан берилген эсептик каттоо жөнүндө күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
-диний окуу жайдын дареги, байланыш маалыматтары;
-диний окуу жайдын мугалимдер жана кызматкерлер жамаатынын сапаттык көрсөткүчү, таблицалык түрдө көрсөтүү менен: фамилиясын, атын, атасынан атын, туулган даталарын, атуулдугун, жашаган жерин, паспортунун номерин жана сериясын (жогорку светтик окуу жайдын эгерде ал болсо), кирген жана бүтүргөн жылын, мугалимдин сабак бере турган предметин көрсөтүү менен. Бул тизмеге, тизмедеги көрсөтүлгөн диний окуу жайдын мугалимдеринин жана кызматкерлеринин кызматка дайындалуу жөнүндөгү буйруктарынын көчүрмөсү тиркелет;
— окутуунун жумушчу окуу программалары, жогорку жетекчилик органы тарабынан бекитилген;
-жумушчу окуу планы;
-сабактардын расписаниеси;
-диний окуу жайынын окуучуларынын кеңири берилген тизмеси;
-сабак өтүлө турган дисциплиналар боюнча иштелип чыккан лекциялар (предметтер);
-окуу планына, сабактардын расписаниесине жана сабак бериле турган дисциплинага ылайык келе турган диний (бөлөк), окуу-методикалык жана илимий адабияттардын фонддорунун бардыгы жөнүндө маалыматтар;
-санитардык нормаларга ылайык келе турган тамак-аш объекттери жөнүндө кабарларды камтыган маалыматтар;
-пайдалуу окуу аянты, материалдык-техникалык базанын жана окутуунун техникалык каражаттарынын бардыгы жөнүндө маалыматтар.

 1. Диний окуу жайдын жетекчисине коюла турган адистик талаптар
  Милдеттүү адистик талаптар:
  1.Адистик билим деңгээли:
  -жогорку диний билим (ахли сунна валь-жамаат, ханафи мазхабы боюнча) жана жогорку светтик билим;
  -окумуштуу даражасы жана окумуштуу наамы болуусу (болсо жакшы);
  -мамлекеттик жана араб тилин эркин билүүсү (жазуу жана оозеки түрдө);
  2..Иш стажы жана тажрыйбасы:
  — диний окуу жайларындагы мугалимдик же диний дисциплиналардан сабак берүүдөгү үч жылдан кем эмес стажы.
  3.Адистик компетенттүүлүгү:
  Билими:
  -Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын “КР дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө Мыйзамы”, Кыргыз Республикасынын Коргоо Кеңешинин 3-февраль 2014 ж. Чечими, 2015-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын Концепциясы.
  -диний билим берүү системасы тууралуу;
  -адистикти жогорулатуу даражасы (тиешелүү курстарга, тренингдерге, окутуу программаларына ж.б. катышуу);
  -окуу процессине светтик дисциплиналарды киргизүү боюнча жүргүзүлүүчү иштер.
  Кошумча адистик талаптар:
  Билүү:
  -диний окуу жайынын ишмердүүлүгүнүн алкагында анын алдыңкы багыттарын аныктоону жана стратегиялык пландарын иштеп чыгууну;
  -окуу процессинин ишмердүүлүгүн уюштурууну, көзөмөлдөөнү жана координациялоону;
  -окуу программаларын иштеп чыгууну жана иш жүзүнө ашырууну;
  -диний окуу жайынын кызматкерлеринин адистигин жогорулатуу боюнча ишти уюштурууну;
  -диний окуу жайында окутуу маселелеринде сабактардын ахли сунна валь-жамаат жана ханафи мазхабынын алкагында гана өтүлүшү боюнча иш жүргүзүүнү;
  -жетекчилик чечимдерди ыкчам кабыл алууну жана алардын акыбети боюнча жоопкерчиликти моюнга алууну;
  -диний окуу жайында пайда болгон жана анын ишмердүүлүгүнө байланышкан көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоону жана аны чечүүнү;
  -өзүнүн жана диний окуу жайдын иштерин эффективдүү пландаштырууну;
  -диний окуу жайлардын ишмердүүлүгүнө байланышкан маселелер боюнча мекемелер аралык бирдиктүү кызматташууну;
  Чеберчилиги:
  -диний окуу жайга тийешелүү аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
  -диний окуу жайында өз убагында жумушчу окуу программалары, жумушчу окуу пландары, тең салмакталган сабактардын расписаниялары менен камсыз кылуу маселелери боюнча иш жүргүзүү;
  -окуу лекцияларын (предметтер боюнча), сабак өтүлө турган дисциплиналарды (окуу сабактары боюнча) иштеп чыгууну билүү;
  -тиешелүү фондду окуу планына, сабактардын расписаниесине жана сабак өтүлө турган дисциплиналарга ылайык келген диний (башка), окуу-методикалык жана илимий адабияттар менен камсыз кылууну билүү.
  -диний окуу жайынын базасын материалдык-техникалык жактан чыңдоо боюнча иштерди уюштуруу;
  -мугалимдерге такай окутуу семинарларын уюштуруп берүү;
  -жаштардын арасында диний фундаментализм жана экстремизм идеяларынын жайылып кетүүсүнө бөгөөт коюу боюнча иштерди уюштуруу жана жүргүзүү;
  -нормативдик-укуктук актылар боюнча иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
  -мамлекеттик органдар менен өз ара иштиктүү мамилелерди тургузуунун, иштиктүү адеп-ахлактын, жыйналыштарды жана жолугушууларды өткөрүүнүн, көпчүлүктүн алдына чыгып сүйлөөнүн жана мамлекеттик тилде иштиктүү кат жазышуунун ыкмаларын билүү,
  -компьютердик жана оргтехниканы, керектүү программдык продуктыларды билүү.
  Жеке талаптар:
  -ак-ниет болуу, жалпы кабыл алынган адеп-ахлактык нормаларын бузуу фактыларынын болбоосу.
  Эскертүү: диний дисциплиналар боюнча сабак бере турган болсо, дипломго берилген окуган диний дисциплиналарынын тизмеси жазылган тиркеменин жана сабак бере турган багытта (предмет, дисциплина) адистигин жогорулатуунун жыйынтыгы боюнча берилген сертификаттардын (диплом, күбөлүк жана башкалардын) көчүрмөсү тиркелет.
  III.Диний окуу жайынын мугалимдерине аттестацияга киргизүүгө уруксат берилүүсү үчүн КМДБнын Аттестациялык комиссиясынын кароосуна тапшырыла турган документтер
  Диний окуу жайдын мугалими тапшырат:
  — арыз, ээлеген кызматын көрсөтүү менен;
  -кадрларды эсепке алуу барагын, сүрөтү менен (сөзсүз байланыш жагын көрсөтүү менен);
  -кызматка дайындоо приказынын көчүрмөсүн;
  -анын өздүгүн күбөлөндүрүүчү паспорттун же документтин көчүрмөсүн (өздүгүн күбөлөндүрүүчү паспорттун же документтин оригиналы конкурска келгенде көрсөтүлөт);
  — керектүү кесиптик билимин, иш стажын жана кесиптик чеберчилигин тастыктоочу (эмгек китепчесинин, жогорку диний билими жөнүндө документтеринин көчүрмөсүн, окуган диний предметтери көрсөтүлгөн тиркеменин көчүрмөсү менен жана жогорку светтик билими жөнүндө документтин көчүрмөсүн нотариалдык (же иштеген жериндеги кадрдык кызмат тарабынан) тастыкталган.
  -адистигин жогорулатуу боюнча берилген документтердин (анын ичинен сабак бере турган предметинин, дисциплинасынын багыты боюнча), нотариалдык (же иштеген жериндеги кадрдык кызмат тарабынан) тастыкталган берилген окумуштуу даража жана окумуштуу наам жөнүндө документтеринин көчүрмөсүн.
  — диний окуу жайдын жетекчиси тарабынан берилген мүнөздөмөнү;
  -соттолбогондугу жөнүндө аныктаманы;
  — ден-соолугу жөнүндө психиатрдан берилген аныктаманы.

IУ. Диний окуу жайдын мугалимине коюла турган адистик талаптар
Милдеттүү адистик талаптар:
1.Адистик билим деңгээли:
-жогорку диний билим (ахли сунна валь-жамаат, ханафи мазхабы боюнча) жана жогорку светтик билиминин болуусу артыкчылык болуп эсептелет;
-окумуштуу даражасы жана окумуштуу наамы болуусу (болсо жакшы);
-мамлекеттик тилди эркин билүүсү (жазуу жана оозеки түрдө). Араб тилин билүүсү артыкчылык болуп эсептелет, ал эми араб тили керектүү сабактарды бере турган болсо, анда араб тилин эркин жаза жана сүйлөй билүүсү милдеттүү болот.
2..Иш стажы жана тажрыйбасы:
— диний окуу жайларындагы мугалимдик же диний дисциплиналардан сабак берүүдөгү стажынын болуусу артыкчылык болуп эсептелет.
3.Адистик компетенттүүлүгү:
Билими:
-Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын “КР дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө Мыйзамы”, Кыргыз Республикасынын Коргоо Кеңешинин 3-февраль 2014 ж. Чечими, 2015-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын Концепциясы.
-диний билим берүү системасы жөнүндө;
-адистикти жогорулатуу даражасы (тиешелүү курстарга, тренингдерге, окутуу программаларына ж.б. катышуу);
-алынган диний билими диний дисциплина (предмет) боюнча сабак берүү багытына ылайык келүүгө тийиш.
Кошумча адистик талаптар:
Билүү:
— сабак берген дисциплинасынын алдыңкы багыттарын аныктоону жана окуу планын иштеп чыгууну;
— сабак берген дисциплинасы боюнча окуу программасын иштеп чыгууну жана иш жүзүнө ашырууну;
-адистигин жогорулатуу боюнча умтулуусунун болуусу;
-Ахли сунна валь-жамаат, ханафий мазхабы акыйдасын бекемдөө маселелери боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.
-Окуу ишмердүүлүгүнүн процессинде пайда болуучу көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана аны чече билүү;
-өзүнүн ишин эффективдүү пландаштыруу;
-окутуучу материалды окшош дисциплиналардын жана светтик предметтердин жалпы байланышында сунуштай билүү;
— Чеберчилиги:
-сабак берүүнүн предметине жана дисциплинасына тийешелүү аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
-өзүнүн жумушчу окутуу программасына, жумушчу окуу планына сабак өтүүнүн жана окутуу материалдарын берүүнүн жаңы ыкмаларын киргизүү маселелери боюнча иштерди жүргүзүү;
-окуу лекцияларын (предметтер боюнча), сабак өтүлө турган дисциплиналарды (окуу сабактары боюнча) иштеп чыгууну билүү;
-тиешелүү фондду окуу планына, сабактардын расписаниесине жана сабак өтүлө турган дисциплиналарга ылайык келген диний (башка), окуу-методикалык жана илимий адабияттар менен камсыз кылуу иштерин жүргүзүү;
-окуучуларга предметтин жана техникалык окутуу каражаттарынын эң мыкты өздөштүрүлүүсүн камсыз кылуу максатында, сабак өтүлө турган дисциплиналарды материалдык-техникалык жактан чыңдоо боюнча иштерди уюштуруу;
-мугалимдер үчүн окутуу тренингдерине үзбөй катышуу;
-жаштардын арасында диний фундаментализм жана экстремизм идеяларынын жайылып кетүүсүнө бөгөөт коюу боюнча иштерди уюштуруу жана жүргүзүү;
— бирге иштеген жана ошондой эле бөлөк окуу жайлардагы да коллегалары менен натыйжалуу мамиле түзүү. Көпчүлүктүн алдына чыгып сүйлөй билүү жана мамлекеттик тилде жумушчу каттарды жаза билүү;
-компьютердик жана оргтехника, керектүү программдык продуктылар менен иштей билүү.

Жеке талаптар:
-ак-ниет болуу, жалпы кабыл алынган адеп-ахлактык нормаларын бузуу фактыларынын болбоосу.
Эскертүү: окуу процессине түзмө-түз катышпаган кызматкерлер (чарба бөлүмүнүн башчылары, кассирлер ж.б. категориядагылар) казыяттардын аппараты сыяктуу эле бекитилген адистик талаптарга ылайыктуу аттестациядан өтүшөт.

25.12.2015 10:16

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс