Журналист Кыяз Молдокасымовдун соцтармактагы билдирүүсү:
“Коом жиникти. Долулук күчөдү. Баалуулуктар башаламандыктын төө бастысында калды. Жан дүйнөнү эле эмес, куттуу жерлерди да жылаңачтык ээлей баштады. Жектеп келген “сабатсыздык” доордо да кыргыз мынчалык пастыкка түшкөн эмес! Коргоол акын кокусунан аялзатынын кызыл ашык томугун, же бакайын көрө калып “Ак бакайын” чыгарган доор азыркыга караганда алда канча абийирдүү болгонун айласыздан айтканга туура келди. Көрсө, ал учурда кыргызда нарк, салт, абийир алда канча бийик сакталган мезгил тура!. Нарк, салт, абийирден ажыраганда кыргыз улуулугунан куру жалак калып, Санчы сынчы, Калыгул айткан майдаланган элге айланган мезгилди теминип жаткан окшойбуз.

Алардын баарын туура жолго салып, жол көргөзгөн интеллигенциянын көзү кежигесине өтүп, тагдырыбызды калчаган саясый элита чындап чимкирикке айланганы ыраспы?!! Жиниккен коомду жөнгө салчу, өрнөк болчу, сөзүн айтчу, жол көргөзчү, керек болсо коомду өзгөртчү интеллигенция жан дүйнөсү да идеясы да жарды болуп, жарамсыз болуп калдыкпы?!!

Бүгүнкү куттуу күндө, болгондо да Манастын улуу күнүндө жаштар көтөрүп, ишке ашырып жаткан “Бир кишиден бир китеп” демилгесиндей аракетти баштап, “бир интеллигенттен бир идея” деген демилгени баштап, ал идеяларды ишке ашырууга киришпесек болбойт. Артка кетенчиктей берүүгө мүмкүн болбой калды. Дагы бир кадам артка кетенчиктесек, биро толо кыйроо, ойрон болуу абалына туш болобуз! Ойлонолу, ойгонолу!!!”